Gezinstherapie

Wanneer ga je in gezinstherapie?

Het gezin bestaat uit gezinsleden die onderling met elkaar verbonden zijn. Door tegenslag zoals school- of werkmoeilijkheden, ziekten, relatieproblemen of ouder worden, kan de verbondenheid en de onderlinge samenwerking tussen de gezinsleden veranderen.

In gezinstherapie wordt ernaar toegewerkt dat jullie als gezinsleden met elkaar een onderlinge samenwerking, verbinding en steun kunnen ervaren. Tegelijkertijd is er in gezinstherapie aandacht voor de verschillen tussen de gezinsleden zodat je als gezinslid ervaart op jouw eigen manier onderdeel te kunnen zijn van het gezin. 

Hoe werkt het?

Ik nodig elk betrokken gezinslid uit om in gezamenlijkheid zijn of haar verhaal te vertellen. Op die manier laat ik ieders stem spreken, jong of oud, zodat jullie als gezinsleden elkaars zienswijzen kunnen horen. Ook nodig ik jullie uit om te onderzoeken wat jullie willen en kunnen veranderen om als gezin verder te gaan. 

Hoe verloopt een sessie?

Het is belangrijk dat ieder gezinslid vrijuit kan spreken. Om die reden tracht ik een veilige setting te creĆ«ren die aansluit bij jullie als gezin. 

In de gesprekken richt ik mij op jullie onderlinge afstemming en de betekenis van het verhaal dat ieder van jullie vertelt. Zo tracht ik de verschillen en overeenkomsten in jullie verhaal te verhelderen waardoor jullie als gezin weer kunnen samenwerken.

Na het kennismakingsgesprek besluiten we of we verder met elkaar gaan. Het is mogelijk dat ik in het beloop van de therapie sommige gezinsleden alleen of gezamenlijk spreek ten behoeve van de gezinstherapie.

Gesprekken zijn mogelijk op de dinsdagavond.

Ja, ik wil een gesprek